خدمات ساختمانی

گچ کاری


:خدمات قابل ارائه در سرویس کچ کاری و گچبری
تمام خدمات گچ کاری ساختمان کلی و جزئی
گچ کاری سقف، اپن، دیوار
سفیدکاری و نازک کاری دیوار و سقف
نصب گچ بری و ابزار زنی گچ
گچ کاری با ابزار، دستگاه و گچ پاش
تعمیر گچ دیوار و سقف نم کشیده و طبله کرده
تعمیر گچبری و ابزار کچی


توافقی
برای سفارش ، باید به پنل کاربری خود وارد شوید.