خدمات خودرو

کارشناسی رنگ خودرو


:خدمات قابل ارائه در سرویس صافکاری و نقاشی
بازدید و تعیین نوع صافکاری مورد نیاز
رفع فرورفتگی و تعمیر آسیب دیدگی های بدنه منطبق با طرح اولیه خودرو
ترمیم رنگ، قلم گیری و پولیش بدنه پس از صافکاری
موج گیری و ترمیم خطوط و قوس های ظریف روی بدنه
ترمیم رنگ، قلم گیری و پولیش بدنه پس از صافکاری
رگلاژ درهای خودرو


توافقی
برای سفارش ، باید به پنل کاربری خود وارد شوید.