خدمات نظافتی

نظافت ادارات و سازمانها


خدمات قابل ارائه در سرویس تصفیه اداری و تجاری:
نظافت اداره و سازمان
نظافت شرکت و محل کار
نظافت واحد های تجاری
نظافت مجتمع تجاری و ساختمان های بزرگ
نظافت مغازه، فروشگاه و پاساژ


توافقی
برای سفارش ، باید به پنل کاربری خود وارد شوید.