خانه و آشپزخانه

تعمیر انواع اتو پرس


در چه مواقعی به سرویسکار و تعمیرکار اتو پرس یا بخار نیاز داریم؟
اتو همچنین مانند سایر لوازم الکتریکی برای افزایش کارایی و عمر نیاز به نگهداری و مراقبت دارد. برخی از نکاتی که موجب افزایش عمر اتو میشوند شامل بررسی آب :مخزن، برق کابل، مراقبت از کف اتو و...هستند. در صورت مشاهده هرکدام از موارد زیر ممکن است نیاز به تعمیرات اتو داشته باشید

زمانی که اتو گرم نمی شود.
زمانی که در مخزن آب بریزیم و آب از زیر اتو خارج شود.
زمانی که سیستم بخار اتو کار نمی کند.
زمانی که اتو به برق برسیم و فیوز برق برپرد، اتو اتصال داشته است.
زمانی که نمیتوان با اتو آب اسپری کرد
زمانی که لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمیشود.
زمانی که بدنه اتو برق دارد


توافقی
برای سفارش ، باید به پنل کاربری خود وارد شوید.